Lżejsza linia do produkcji puszek z płynem i osłony filtra